Jazyky, které umíme: Estonština

Pojďme se blíže podívat na jazyk země, která může být vzore celému světu v digitalizaci.

Estonština je fascinující jazyk, který patří mezi nejstarší živé jazyky na světě a má mnoho unikátních vlastností. Patří do jazykové rodiny, která se nazývá finougrština. Tento jazykový rod zahrnuje jazyky, které se mluví v Finsku, Estonsku, Maďarsku a dalších zemích. Gramatika estonštiny se vyznačuje tím, že má 14 pádů. To znamená, že každé slovo může mít až 14 různých tvarů v závislosti na jeho funkci ve větě. Estonská slova mohou být velmi dlouhá až 25 písmen. To je způsobeno tím, že estonština používá složeniny, tedy spojování více slov do jednoho. Například slovo "lennukisõidukitehooldaja" znamená "technik pro údržbu letadel".

Estonská výslovnost je velmi unikátní a může být pro některé mluvčí z jiných jazyků obtížná. Estonština je jedním z mála jazyků, které mají významově rozlišené krátké a dlouhé samohlásky. Toto rozlišení délky samohlásek je v estonštině velmi důležité, protože změna délky samohlásky může vést ke změně významu slova.

Délka samohlásek v estonštině je dána systémem kvantitativního akcentu, který zahrnuje délku samohlásek. Každá samohláska má buď krátkou (kvantitativně nedůležitou) nebo dlouhou (kvantitativně důležitou) variantu. Dlouhé samohlásky jsou vyslovovány delší dobou než krátké samohlásky a mají větší výrazový význam. Správné vyslovení kvantity je pro porozumění estonštině velmi důležité, protože může změnit význam celé věty. Nativní mluvčí estonštiny se naučí rozlišovat kvantitu v raném věku, ale pro cizince, kteří se učí estonštinu, může být obtížné správně rozlišovat kvantitu a naučit se ji správně používat.

V estonštině existuje mnoho jazykolamů, které mohou být pro mnoho lidí velmi obtížné. Zkuste říci například: "Suur tänu sulle, saun!". Tato věta znamená "Velké díky za saunu!" a její vyslovení je těžké kvůli opakujícím se hláskám "u" a "s". "Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimehe ülesandel esitas üliõpilasesinduse kõneisik üliõpilaskonna üldkoosolekul üliõpilasesinduse seisukohti üliõpilaste õiguste kohta." Tato věta znamená "Na pokyn předsedy studentské rady Univerzity v Tartu vystoupil mluvčí studentské rady na shromáždění studentů a prezentoval názory studentské rady na práva studentů." Jazyk se vám zláme kvůli mnoha slovům za sebou, která obsahují mnoho dlouhých samohlásek.

Pokud potřebujete překlad z estonštiny nebo překlad do estonštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší překladatelské agentury využilo pro překlady estonštiny již mnoho spokojených klientů.

germa@germa.cz +420 604 273 307