Tlumočení

Služby tlumočníka jsou nedocenitelné ve chvílích, kdy na každém proneseném slovu záleží. Chystáte odbornou konferenci, máte domluvenou krátkou schůzku s obchodními partnery v zahraničí nebo potřebujete zajistit doprovodné tlumočení při návštěvě úřadu? Překonejte jazykovou bariéru a obraťte se na nás. Zajistíme vám vhodného tlumočníka i potřebnou techniku.

Příležitosti, při kterých oceníte pohotového tlumočníka

 • telefonický hovor
 • návštěvy úřadů
 • obchodní porady
 • firemní prezentace
 • semináře
 • workshopy
 • mezinárodní konference
 • výjezdy do zahraničí
 • návštěvy veletrhů

Tlumočnické služby

 • Konferenční (konsekutivní) tlumočení - při konsekutivním tlumočení tlumočník přeloží vždy kratší úseky řečníkova projevu, řečník tedy musí dělat pauzy a dát prostor tlumočníkovi. Tento typ tlumočení je vhodný pro semináře, workshopy, rozhovory, školení, obchodní jednání. Pro tento typ tlumočení postačuje pro kratší akce jeden tlumočník, při delších konferencích či seminářích, kde je nutno přetlumočit delší odborné příspěvky je vhodné využít dvou tlumočníků, kteří se střídají.
 • Simultánní tlumočení - při simultánním tlumočení je projev řečníka tlumočen do cizího jazyka současně. Tento druh tlumočení je vhodný na větší mezinárodní semináře či konference. Použita je při něm tlumočnická technika v podobě tlumočnických kabin, bezdrátového mikrofonu a bezdrátových sluchátek. Tuto techniku vám zajistíme. Protože je tento typ tlumočení velmi náročný, jsou pro něj zapotřebí dva tlumočníci, kteří se střídají. Nezbytné také je, aby tlumočníci měli předem možnost připravit se na obsah jednání či konference.
 • Soudní tlumočení - k soudnímu tlumočení je nutné přizvat tlumočníka, který je registrován u příslušného Krajského soudu a bylo mu uděleno oprávnění soudního tlumočníka (vlastní kulaté razítko). Soudní tlumočník je vyžadován u úředních úkonů před soudy, u sňatků, u úkonů konaných u notáře atd.
 • Tlumočení v zahraničí - tlumočník doprovází klienta a pomáhá mu zorientovat se v cizím prostředí. Tlumočení v zahraničí se využívá například pro zahraniční veletrhy, výstavy, případně pracovní setkání a obchodní schůzky.
 • Tlumočení po telefonu - tlumočník poskytuje asistenci při telefonickém hovoru. Pokud například potřebujete zavolat na nějaký úřad v zahraniční, tlumočník za vás, po seznámení se situací, celou záležitost vyřídí.

Ceník

Ceny v Kč jsou platné od 1. 1. 2020 a jsou bez DPH 21%!
Němčina, angličtina (ostatní jazyky dohodou)1 hod. bez DPH 21%4 hod. bez DPH 21%8 hod. bez DPH 21%
informativní (doprovod, prohlídka památek, turistika)500,-1950,-3900,-
konsekutivní (obchodní jednání, porady)650,-2550,-5100,-
konferenční (přednášky, semináře),u rozsáhlejších akcí je nutné objednat 2 tlumočníky, kteří se střídají800,-3150,-6300,-
simultánní (tlumočení v kabině za použití tlumoč. techniky, odborné přednášky, konference, semináře, valné hromady atp.),nutno objednat 2 tlumočníky, kteří se střídají1200,-4750,-9500,-
soudní (tlumočení u notáře, advokáta, apod.)700,-2750,-5500,-
příplatek: nedodání podkladů k simultánnímu a konferenčnímu tlumočení

150,-
příplatek: čas strávený na cestě

250,-
ostatní jazyky dohodou


příplatky: práce v sobotu 50%, v neděli a o svátcích 100%, při práci delší než 8 hodin/den účtujeme příplatek 20%


příplatek: náhrada cestovného (dle způsobu dopravy a vzdálenosti)


asistovaný telefonát  - paušál   (cena dle délky telefonátu)                                                                                 


280,-


germa@germa.cz +420 604 273 307