Překlady

Profesionální překlady provádíme již od roku 1992. Za tuto dobu jsme získali rozsáhlou databázi překladatelů specializujících se překlady různých odborností a korektury textů. Naší silnou stránkou jsou překlady z a do německého jazyka, které jsme schopni vyhotovit ve velmi krátkých časech.

Pro naše zákazníky provádíme překlady zejména v těchto oblastech

 • standardní překlady
 • expresní překlady
 • překlady se soudním ověřením (s „kulatým razítkem“)
 • překlady se soudním ověřením digitálně (angličtina, čeština)
 • odborné překlady
 • technické překlady (např. překlady manuálů, návodů, dokumentací k zařízením, software…)
 • právní překlady (např. překlady smluv, vyhlášek, norem, úředních dokumentů, formulářů, zadání výběrových řízení…)
 • ekonomické překlady (např. překlady účetních uzávěrek, daňových přiznání, auditorských zpráv…)
 • překlady z oblasti turistického ruchu
 • překlady mezi cizími jazyky - přímé překlady např. mezi angličtinou a němčinou, angličtinou/němčinou a všemi východoevropskými jazyky atd.
 • vícejazyčné překlady - překlad jednoho textu do mnoha jazyků

Formát překladů

Zpracujeme překlady libovolného formátu

 • Office
 • Trados SDL
 • Pdf soubory
 • FrameMaker Document
 • Indesign
 • Page Maker
 • Quarkxpress
 • Webová stránka
 • XML soubor

Garance kvality překladů

Překlady vyhotovují rodilí mluvčí a zkušení překladatelé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Práci překladatelů opakovaně prověřujeme.

Na překlady využíváme softwarové nástroje na podporu překladu TRADOS a TRANZIT. Tyto nástroje uplatňujeme zejména u technických a opakovaných překladů, kde umí díky paměti s již přeloženými texty výrazně zkrátit dobu potřebnou na překlad a výrazně snížit jeho cenu. Opakující se části překladu jsou účtovány s výrazně nižší sazbou. Trados úspěšně používáme zejména na projekty, které realizujeme ve spolupráci s našimi zahraničními partnery.

Překlady prochází naší důslednou výstupní kontrolou (ta zahrnuje kontrolu formátu, čísel, úplnosti textu atd.).

Ceník

Překlad můžeme zpracovat pomocí překladatelských systémů, jako jsou Trados či Transit, které pracují na principu "překladatelské paměti". Tyto nástroje zajistí terminologickou jednotnost rozsáhlejších nebo aktualizovaných textů, rychlejší překlad a nižší cenu.

Poskytujeme MNOŽSTEVNÍ SLEVY.

Ceny v Kč jsou platné od 1. 1. 2020 a jsou bez DPH 21%!
Překlad 1 NS
slovenština 230,-
angličtina, němčina 340,-
ruština, ukrajinština, polština 370,-
španělština, italština, francouzština, maďarština, rumunština, srbština, chorvatština, holandština 450,-
slovinština 470,-
ostatní jazyky dohodou
samostatná korektura textu rodilým mluvčím cca 200,- (dle kvality výchozího textu)
úprava nebo aktualizace u nás zhotoveného překladu 300,-/hod.
Výjimečně jsou účtovány příplatky z důvodu špatné čitelnosti, složité grafické úpravy, náročných rešerší, čtení rukopisů, apod.

Za překlady lékařských zpráv (AJ/NJ) účtujeme 370,- Kč/NS

Přijímáme i expresní a velkoobjemové překlady, cena je pak stanovena dohodou.

Výše uvedené sazby se vztahují na termín zpracování minimálně 2 pracovní dny (bez dne zadání a vyzvednutí) a pro zakázky do 8 normostran za den.

Cena je uvedena v Kč za 1 normostranu (30 řádků po 60 úhozech = 1800 znaků).

Cena za doložku u ověřených překladů (AJ/NJ) je 83,- Kč bez DPH za NS. U ostatních jazyků je cena za doložku smluvní.