Fráze týdne: Thinking outside the box

Můžeme se před myšlením schovat do krabice?

"Lloyd really had to think outside the box to find a believable explanation for his lack of trousers at the church service.“

Tento idiom můžeme použít, pokud přemýšlíme jinak, případně přemýšlíme z nějaké jiné, nové perspektivy. I když přesný původ tohoto idiomu je nejistý, má se za to, že vznikl díky hlavolamu, který po chytrých hlavách vyžaduje spojení devíti bodů ve čtvercové sítí přesně čtyřmi čárami bez zvednutí pera. I na jeho vyřešení potřebujete myšlení, které je schopno opustit narýsované hranice. Frázi v 60. a 70. letech zpopularizovala literatura o managementu a kreativitě a od té doby je běžnou součástí každodenního jazyka.

germa@germa.cz +420 604 273 307