NJ - mírně pokročilý A2/B1

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit.

Termín kurzu:
18.09.2023 - leden 2024
Datum a čas výuky:
Úterý - 16.35-18.05 hod.
Učebna a lektor:
ONLINE, Mgr. Lenka Krsková
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí
germa@germa.cz +420 604 273 307