AJ - mírně pokročilý A2/B1

Student navštěvující tento kurz anglického jazyka rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.

Termín kurzu:
18.09.2023 - leden 2024
Datum a čas výuky:
Středa - 16.00-17.30 hod.
Učebna a lektor:
ONLINE, Mgr. Lenka Rösslerová
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí
germa@germa.cz +420 604 273 307