Ukrajinština

Jazyk země, která se nikdy nevzdá a bude bojovat za svou svobodu.

Ukrajinština je východoslovanský jazyk, který je po jazykové stránce nejvíce příbuzný s ruštinou, poté s běloruštinou a polštinou. Vyvinul se z východních nářečí praslovanštiny. Ukrajinsky mluví asi 30,5 milionu lidí na Ukrajině. Mimo vlast žije dalších téměř 5 milionů Ukrajinců zejména v Rusku, Moldavsku, Kazachstánu nebo USA.

Osobitostí ukrajinštiny je zachovávání znělých souhlásek na konci slova před pauzou. Ukrajinština má mnoho slov společných se západoslovanskými jazyky, například cybul’a, hodyna, mlyn, oraty, večerja, žaba.

Pro ukrajinštinu je charakteristické záporové nema(je) (s genitivem) s významem ruského nět, českého není. Tvar nema v tomto významu má obdobu v polštině, bulharštině, srbochorvatštině a také v běloruštině. Základem spisovné ukrajinštiny jsou jihovýchodní nářečí.

Ukrajinština je úředním jazykem na Ukrajině.

Pokud potřebujete překlad z ukrajinštiny nebo překlad do ukrajinštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využilo pro ukrajinské překlady již mnoho spokojených klientů. V ukrajinském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady.

germa@germa.cz +420 604 273 307