Španělština

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 500 miliónů.

Španělština je pokračováním lidové latiny na Pyrenejském poloostrově. Místnímu obyvatelstvu nevnutily svůj jazyk ani germánské kmeny, které toto území ovládaly mezi 5. a 8. stoletím, ani Arabové, kteří Pyrenejský poloostrov dobyli v roce 711. V boji proti arabské nadvládě sehrála nejdůležitější úlohu Kastílie, která se nachází ve středu poloostrova, a proto se také dialekt této provincie stal základem spisovné španělštiny.


Španělský pravopis je fonetický, i když ne důsledně. Charakteristickým rysem španělské interpunkce je obrácený otazník a vykřičník na začátku tázacích a zvolacích vět. Na jejich konci se obvykle klade otazník a vykřičník. Když se tedy španělsky zeptáte: „Jak se máš?“, zapíšete větu ¿Cómo estás?.

V slovní zásobě je poměrně velký počet výpůjček z arabštiny a jsou to právě arabismy, které odlišují iberorománské jazyky od ostatních románských jazyků. Prostřednictvím španělštiny se do evropských jazyků dostaly mnohé arabské matematické a astronomické termíny, jako je algebra, cifra, nebo zenit.

Slova španělského původu v češtině nejsou velmi početná. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat třeba: eldorádo, gerila, hacienda, chunta, kanasta, kaňon, kasta, laso, patio, rodeo, salsa, siesta, tango, nebo tortilla.

Španělština je jedním z šesti oficiálních jazyků v OSN a jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.

Pokud potřebujete překlad ze španělštiny nebo překlad do španělštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší překladatelské agentury využily pro španělské překlady již stovky spokojených klientů. Ve španělském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady a tlumočení.

01-resized.png
01-resized.png

12.11.2021 | png, 572.6 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307