Slovinština

Jazyk země, která nabízí vše. Od velehor až po slunečné pláže.

Slovinština je jihoslovanský jazyk, který je oficiálním jazykem Slovinska. Nejblíže příbuzný je chorvatštině a srbštině. Má přibližně 1,9 milionu mluvčích, z nichž většina žije v samotném Slovinsku. Existuje však také slovinská menšina v Rakousku, Maďarsku a Itálii.

Jazyk má standardizovanou formu, která se nazývá spisovná slovinština (literární slovinština) a je založena především na dialektech středního Slovinska (kranjské nářečí). Mnoho lidí ve Slovinsku však hovoří také dialekty, které se mohou značně lišit od standardní formy.

Slovinština používá latinku. Má 25 písmen, která zahrnují všechna písmena anglické abecedy a několik specifických znaků, například č, š, ž. Slovinská výslovnost je obecně fonetická, což znamená, že se slova většinou vyslovují tak, jak jsou napsána.

Gramaticky je slovinština bohatá. Má tři rody (mužský, ženský, střední) a sedm pádů (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál, vokativ). Jako jeden z mála jazyků na světě zná a také používá duál, tedy dvojné číslo, ve slovinštině někdy též označovaný jako řeč milenců. Slovinština má také bohatou slovní zásobu a mnoho výpůjček z jiných jazyků, zejména z němčiny.

Pokud potřebujete překlad ze slovinštiny nebo překlad do slovinštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší překladatelské agentury využilo pro slovinské překlady již mnoho spokojených klientů.

germa@germa.cz +420 604 273 307