Řečtina

Řečtina je indoevropský jazyk používaný především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka. Novořečtina čili současná řečtina se přímo vyvinula ze starořečtiny. Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropské jazykové rodiny a vedle aramejštiny a čínštiny je jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí.


germa@germa.cz +420 604 273 307