Polština

Polština – jazyk plný moře, hrdosti a statečnosti

Polština je slovanský jazyk, který, stejně jako ostatní slovanské jazyky, pochází z původně jednotné praslovanštiny. Polština patří do západoslovanské skupiny a dále do lechické podskupiny slovanských jazyků společně s kašubštinou a vymřelými jazyky, jako je pomořanština, severní slovinština a polabština.

Ještě v 10. století byly polština a čeština prakticky jedním jazykem a ještě ve 14. století si Poláci a Češi bez problémů rozuměli. Zajímavostí je, že oběma národům se zdá, že ten druhý ve své rodné řeči „šišlá“. Možná jde právě o důsledek rozdělení kdysi jednolitého jazyka.


Stejně jako čeština má polština sedm pádů a dvě gramatická čísla (jednotné a množné). Pravidla skloňování jsou velmi obdobná českému a sama o sobě téměř neztěžují českému porozumění polské promluvě nebo textu a naopak. Od češtiny se polština odlišuje větším počtem slov přejatých z němčiny a je s podivem, že až Češi a Poláci k sobě měli vždy geograficky velmi blízko, slov přejatých z polštiny v našem rodném jazyce mnoho nenajdeme – z polštiny pochází například slova bryčka, mazurka nebo ropa.

Polština je úředním jazykem v Polsku a jedním z 24 oficiálních jazyků EU. Polsky mluví 38,5 milionu obyvatel Polska, a kromě toho žije 5-10 milionů Poláků v zahraničí, zejména v USA, Bělorusku a Litvě, v Německu, Anglii, Kanadě, Brazílii nebo třeba Austrálii. Legendárním se stal „polský instalatér“ jako synonymum pro polské přistěhovalce do Velké Británie.

Překlady do polštiny a z polštiny Vám velice rádi nabídneme. Stačí nám jen napsat pomocí našeho online formuláře.

01-www.png
01-www.png

12.11.2021 | png, 537.0 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307