Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, který se vyvinul ze severomořské, rýnsko-weserské a labské skupiny. Společně s nizozemštinou takto vznikly i další současné jazyky, jako je angličtina, fríština, afrikánština, němčina, švýcarská němčina, lucemburština a jidiš.

Současná nizozemština a němčina tvoří jednu jazykovou oblast na úrovni dialektů. Tyto dva jazyky se rozdělily pouze ve smyslu dvou odlišných spisovných jazyků. V dnešní době můžete cestovat z Rakouska, severní Itálie a velké části Švýcarska do Německa, východní Francie, Lucemburska, severní Belgie a Nizozemska a nenarazíte na nějakou zásadní nářeční hranici.

Předpokládá se, že nizozemština začala vznikat někdy kolem roku 700 z různých dialektů existujících na území Nizozemska, zejména dolnofranského původu. Standardizační proces začal ve středověku pod vlivem burgundského vévodského dvora v Dijonu (a od roku 1477 v Bruselu). Nejstarší známý text je věta „Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase ic enda tu, wat unbidan we nu“ („Všichni ptáci si již dělají hnízda, kromě mne a tebe, na co čekáme?“). Napsal ji vlámský mnich v klášteře v anglickém Rochesteru. Zpočátku byla nejvlivnější nářečí z Flander a Brabantu. V roce 1618 byl sestaven překlad Bible, a aby mu mohli rozumět obyvatelé celé země, byl napsán v nově vytvořeném jednotném jazyce. Ten obsahoval prvky mnoha nářečí, ale jeho jádro tvoří dialekty z Holandska.


Nizozemština má 19 samohlásek (krátké, dlouhé a nepřízvučnou), 9 dvojhlásek a 19 souhlásek. Typické je pro ni hrdelní g, ch, které je v tomto jazyce velice četné, a proto mnoho lidí popisuje nizozemštinu jako chrochtání nebo chrčení.

Nizozemština má základ mluvčích v Nizozemsku a Belgii, kde tímto jazykem mluví přes 20 milionů lidí. Nizozemština se používá v Surinamu a v nizozemských zámořských územích, jako je například Aruba. Celkem nizozemštinu ovládá více než 23 milionů lidí.

Jako psaný jazyk je nizozemština jednotná, ale mluvený jazyk má mnoho místních variant. Ačkoliv tvoří bližší genetický celek s němčinou, projevuje se zde, celkem přirozeně, i francouzský vliv a množství nových výrazů je také přebíráno z angličtiny.

Nizozemština je jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.

Pokud potřebujete překlad do nizozemštiny, či překlad z nizozemštiny, obraťte se na nás!

1-www.png
1-www.png

12.11.2021 | png, 544.5 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307