Litevština

Jazyk země, které podle Guinessovy knihy rekordů skutečně leží ve středu Evropy.

Litevština patří do východní větve baltských jazyků. Jedná se o úřední jazyk Litvy, kde jím mluví přibližně 2,7 milionu obyvatel. Více než jeden milion Litevců žije mimo zemi.

Litevština obsahuje ze všech živých indoevropských jazyků nejvíce archaických prvků. Předpokládá se, že právě litevština má nejvíce společných rysů s protoindoevropským jazykem. „Pokud chce někdo slyšet, jak kdysi mluvili Indoevropané, měl by si poslechnout litevského sedláka,“ řekl známý francouzský jazykovědec Antoine Meillet. Odborníci na indoevropskou lingvistiku tvrdí, že při rekonstrukci podoby protoindoevropského jazyka je současná litevština stejně důležitá jako latina, řečtina nebo sanskrt.

Spisovná litevština se definitivně zformovala až začátkem 20. století na základě jihozápadního nářečí. Litevština má celkem 12 samohlásek a devět dalších dvojhlásek. V souhláskovém systému hraje velkou roli tvrdost a měkkost.

Litevština se zapisuje latinkou a pod vlivem češtiny a polštiny se v pravopise uplatňují diakritická znaménka. V jazyce se vyskytuje jen velice málo výpůjček, například slovanské výpůjčky tvoří kolem 1,5% slovní zásoby. Na druhém místě jsou germanismy s 0,5%.

Nejdelším litevským slovem je složenina "nebeprisikiškia­kopūsteliaudavome", která znamená „neshromáždili jsme dostatek šťovíku kyselého“. V litevské slovní zásobě se nenachází mnoho vulgárních výrazů. Litevce můžete urazit například slovem "rupūžė" (ropucha). Když si Litevci potřebují zanadávat, použijí prostě ruské nebo anglické vulgarismy.

Další zajímavostí litevštiny je, že zakončení ženského příjmení poskytuje informaci nejenom o pohlaví, ale i o rodinném stavu (jestli je žena vdaná nebo svobodná). Pro mužská jména to neplatí. Svobodné ženy mají příjmení zakončená na „aitė“, „iūtė“ a „ytė“, příjmení vdaných žen končí na „ienė“. V současnosti se vyskytují i ​​příjmení zakončená na „ė“, které může být použito pro vdané i svobodné ženy. Tento tvar příjmení není velmi rozšířený, protože ho používají jen vdané ženy, hlavně celebrity.

Pokud potřebujete překlad z litevštiny nebo překlad do litevštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využilo pro litevské překlady již mnoho spokojených klientů. V litevském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady.

germa@germa.cz +420 604 273 307