Dánština

Dánština je jazyk prosycený solí a obchodem a jazyk, který v Germě dokážeme přeložit.

Dánština, (dánsky dansk) je severogermánský jazyk, kterým hovoří okolo 5,5 milionu lidí, a to především v Dánsku. Početné jazykové menšiny žijí v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, na Faerských ostrovech a v Grónsku. Je blízce příbuzná s norštinou a švédštinou, s nimiž je do jisté míry vzájemně srozumitelná. Švédština a norština mají společnou fonetickou bázi, zatímco dánština a norština mají společnou značnou část slovní zásoby.

Dánština se nejvíce odchýlila od společné skandinávské normy a mírné puristické hnutí nahradilo v 18. století mnohé francouzské výpůjčky domácími ekvivalenty. Slovní zásobu dánštiny tak tvoří z větší části germánská slova a výpůjčky z jiných jazyků jsou většinou vědecké a kulturní povahy. V současné době je hlavním pramenem výpůjček angličtina.


V běžném hovoru Dánové používají nářečí, která se rozdělují do 3 základních skupin:

ostrovní nářečí (ømål) – oblast ostrovů Zéland, Funen, Lolland, Falster a Møn; zahrnují nářečí hlavního města Kodaně, z něhož vychází základ spisovné dánštiny (rigsdansk);

               jutská nářečí (jysk) – oblast Jutského poloostrova; dále se dělí na západní, východní a jižní;

                bornholmské nářečí (bornholmsk) – ostrov Bornholm; jediný zástupce východánských nářečí, kterými se v minulosti hovořilo také v jižních provinciích Skandinávského poloostrova předtím, než připadly Švédsku.

Důležitým rozlišujícím rysem nářečí je přítomnost rázu. Většina nářečí má ráz. Bez rázu jsou nářečí na jihu země. Část těchto nářečí má melodický přízvuk (jako švédština a norština), který je v korelaci s rázem v jiných nářečích. Nářečí se liší také počtem mluvnických rodů. Některá nářečí mají dva rody (společný a střední) jako spisovná dánština. Část nářečí však zachovává systém tří rodů (mužský, ženský a střední). Nářečí na západě země rody vůbec nerozlišují.  

Slovesa v dánštině mají přítomný a minulý čas. Budoucí čas se dá vyjádřit přítomným časem nebo pomocnými slovesy.

Nová slova tvoří dánština skládáním a jsou pro ni charakteristická dlouhá kompozita. Pokud chcete v dánštině prohlásit o někom, že je obchodník s psacími stroji, připravte se na jedno dlouhé slovo. Budete muset na jeden nádech říct: skrivemaskineforhandler.

Dánština je úředním jazykem v Dánsku, na Faerských ostrovech a je jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie. Do června 2009 byla úředním jazykem i v Grónsku. V Německu je dánština jedním z regionálních jazyků.

Překlad z dánštiny nebo do dánštiny Vám můžeme nabídnout i s úředním razítkem, tedy jako překlad soudní či překlad ověřený soudem určeným překladatelem. Pokud budete mít zájem, stačí vyplnit náš online formulář, či nás kontaktovat e-mailem!

01-www.png
01-www.png

12.11.2021 | png, 546.4 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307