Evropský den jazyků

Odpolední jazykové kurzy otevíráme v týdnu, kdy celá Evropa slaví Evropský den jazyků.

V sobotu slavíme Evropský den jazyků

Rada Evropy, která v roce 2001 vyhlásila 26. září Evropským dnem jazyků, dělá maximum pro to, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky jak ve škole, tak i mimo ni. Tato evropská instituce je přesvědčena o tom, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího mezikulturního porozumění a zároveň důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu. Na celém světě existuje 6 000 až 7 000 jazyků, jimiž mluví 7 miliard lidí ve 189 nezávislých státech. V Evropě máme toto číslo poněkud nižší, ale stále zde můžeme najít 225 původních jazyků. Jazyky jsou příbuzné podobně jako členové rodiny.

Většina evropských jazyků spadá do velké rodiny indoevropských jazyků, které s dělí do tří velkých skupin: do skupiny germánské, románské a slovanské. Do germánské rodiny náleží mimo jiné dánština, norština, švédština, islandština, němčina, holandština, angličtina a jidiš. Mezi románské jazyky patří mimo jiné italština, francouzština, španělština, portugalština a rumunština, a mezi slovanské jazyky náleží ruština, ukrajinština, běloruština, polština, čeština, slovenština, slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština a další. Většina evropských jazyků používá k zápisu latinku. Některé slovanské jazyky však používají cyrilici. Řečtina, arménština, gruzínština a jidiš mají svou vlastní abecedu.

Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě (jak geograficky, tak počtem rodilých mluvčích) ruština, která v této roli vystřídala francouzštinu. Podle statistik mluví přibližně 150 milionů Evropanů denně rusky, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů).

Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.

Agentura Germa každoročně otevírá odpolední kurzy angličtiny a němčiny a snad také svým dílem přispívá k většímu porozumění mezi lidmi. Můžete se přesvědčit sami, protože do odpoledních kurů, které se rozběhly právě v týdnu, kdy slavíme Evropský den jazyků, se stále ještě můžete přihlásit.


germa@germa.cz +420 604 273 307