Překlady a technologie – dobrý sluha, ale špatný pán

Pryč jsou doby, kdy překladatel musel svůj překlad pro klienta psát v ruce případně ťukat na psacím stroji. Díky rozvoji moderních technologií můžeme veškeré překlady vytvářet v prostředí operačních systémů a posílat si je mezi sebou ve formě jedniček a nul v elektronické poště.

Pryč jsou doby, kdy překladatel musel svůj překlad pro klienta psát v ruce případně ťukat na psacím stroji. Díky rozvoji moderních technologií můžeme veškeré překlady vytvářet v prostředí operačních systémů a posílat si je mezi sebou ve formě jedniček a nul v elektronické poště. Stejně tak již překladateli nestačí k vyhotovení překladu jen vlastní hlava podporovaná tisícistránkovým slovníkem, ale využít může i tu nejmodernější technologii. Zvláště delší texty a texty odbornějšího rázu se v procesu překladu neobejdou bez takzvaných CAT nástrojů. CAT (Computer-Assisted Translation) nástroje jsou software používaný k podpoře procesu překladu. Tyto nástroje zahrnují mnoho funkcí, které usnadňují překladateli práci a zlepšují efektivitu celého překladového procesu.

CAT nástroje mohou být obzvláště užitečné při překládání obsáhlých dokumentů, kde je potřeba zachovat konzistenci terminologie a stylu, protože umožňují snadné vyhledávání a nalezení již přeložených segmentů a následnou jejich opakovanou použití. Tím se minimalizuje práce překladatele a zlepšuje se konzistence překladu. Také umožňují rychlejší a efektivnější práci s opakujícími se formulacemi a konstrukcemi v textu.

Jak takový proces překladu pomocí CAT nástroje funguje? Nejprve se zdrojový text rozdělí na menší úseky, které se nazývají segmenty. Typickou délkou segmentu je jedna až dvě věty. Jakmile je segment textu vytvořen, překladatel tento segment v CAT nástroji přeloží. CAT nástroj poté překlad uloží a spáruje ho se zdrojovým segmentem. Pokud se v textu vyskytuje segment identický se segmentem, který byl již minulosti přeložen, CAT nástroj automaticky zobrazí tento přeložený text. Tím se minimalizuje práce překladatele a zlepšuje se konzistence překladu. Většina CAT nástrojů má zabudované nástroje pro kontrolu kvality překladu, například kontrolu shody terminologie, délky překladu a gramatické správnosti. Jakmile jsou všechny segmenty přeloženy, CAT nástroj umožňuje exportovat přeložený text do různých formátů, jako je například Microsoft Word, HTML, XML atd.

Je potřeba říci, že CAT nástroje jsou stále pouze podpůrným nástrojem a konečný výsledek překladu závisí na kvalitě vstupního textu, jazykových schopnostech překladatele a jeho schopnostech interpretovat významy slov a vět. V mnoha případech je také nutné provést dodatečné úpravy a korektury překladu, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

Dalším technologickým fenoménem poslední doby je strojový překlad. Na začátek je asi potřeba uvést, že i když se strojový překlad v posledních letech výrazně zlepšil díky pokroku v oblasti umělé inteligence a strojového učení, stále není schopen nahradit profesionálního překladatele. Své uplatnění má zcela jistě v oblastech krátkých textů, nicméně když jde o komplexnější a náročnější texty, jako jsou odborné texty, právní dokumenty nebo marketingové materiály, strojový překlad sám o sobě nedokáže poskytnout dostatečně kvalitní výsledek. Problémem také je, že strojový překlad zpravidla nedokáže zajistit potřebnou konzistenci a styl v rámci překladu.

Většina profesionálních překladatelských agentur včetně té naší proto spoléhá na lidské překladatele a využívají strojový překlad pouze jako podpůrný nástroj pro rychlou a předběžnou orientaci v textu. Ačkoliv technologie postupuje mílovými kroky, CAT nástroje a strojový překlad stále nejsou zázračné řešení a náhrada lidských překladatelských schopností. Tyto nástroje mohou být velmi užitečné pro zvýšení efektivity a rychlosti práce, ale konečný výsledek překladu závisí na jazykových schopnostech a znalostech překladatele.

germa@germa.cz +420 604 273 307