Překlady se soudním ověřením jsou stálou součástí naší nabídky

Potřebujete překlad s razítkem? Podívejte se, jak to funguje.

Jako překladatelská agentura nabízí GERMA překlady, které jsou precizně provedené a zákazníci se mohou spolehnout na to, že překládaný text odpovídá originálu. Může ale nastat situace, kdy nějaká instituce, či zaměstnavatel bude vyžadovat potvrzení správnosti překladu pomocí razítka. Budou po Vás tedy chtít překlad od překladatele, který má na své znalosti „razítko“.

Tento typ překladů využijete pokaždé, když musíte na úřadech dokládat nějaké skutečnosti. Pokud se například ženíte/vdáváte v České republice, ale Váš rodný list byl vystaven v cizině, matriční úřad si vyžádá takzvaný překlad rodného listu s kulatým razítkem. Ověřené překlady občas vyžadují třeba zaměstnavatelé nebo například pojišťovny a jde typicky o dokumenty, jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, pracovní smlouvy, výpisy z rejstříku trestů atd.

Úřední překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů. Při vyhledávání takového překladatele máte v podstatě dvě možnosti. Buď můžete složitě hledat překladatele vlastními silami například na internetu, nebo prostě využijete služeb, které poskytuje překladatelská agentura. Tedy třeba právě GERMA.

Ceník našich služeb si můžete prohlédnout zde, případně nám rovnou pošlete e-mail s Vaším požadavkem.

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. V našem případě pak úřední překlady vážeme trikolórovou šňůrkou, nicméně soudně ověřený překlad může být také například prošit sešívačkou. Vzhledem k tomu, že vázání překladu je neodlučitelné, důrazně doporučujeme pořídit si pro účely úředního překladu místo originálního dokumentu jeho notářsky ověřenou kopii. Tak o svůj původní dokument nepřijdete.

Tlumočnická doložka, která je neodlučitelnou součástí ověřeného překladu, obsahuje potvrzení tlumočníka, že je k vyhotovování ověřených překladů jmenován soudem – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Díky své poloze v Ústí nad Labem dokáže Agentura GERMA velice rychle zařídit ověřený překlad v němčině, nicméně ani jazyky jako je třeba rumunština, holandština, dánština, angličtina nebo třeba francouzština pro nás nejsou problémem.

Problémem, zvláště v případě urgentních překladů, může být čas, jelikož žádná z částí procesu překladu nejde vyřídit pouhým e-mailem. Zákazník musí donést dokument k překladu osobně (případně poslat poštou), překladatel musí obdržet dokument k překladu taktéž osobně a stejným způsobem ho také, se všemi náležitostmi, které jsme popsali výše, vrátit. Služby Agentury GERMA Vám v tomto případě ušetří běhání na poštu případně osobní návštěvy překladatelů třeba i v jiném městě.

germa@germa.cz +420 604 273 307