Ještě dnes se můžete přihlásit k jazykovým zkouškám Cambridge English

Na jazykové zkoušky Cambridge English není nikdy pozdě. Na další termín se můžete připravit s námi.

Dnes je poslední den, kdy se můžete přihlásit k jazykovým zkouškám Cambridge English, které se budou konat dne 11. 12. 2021 v Ústí nad Labem. Tento termín je vhodný zejména pro studenty maturitních ročníků. Získaný certifikát mohou v dalším roce uplatnit při přijímacích zkouškách na VŠ a mohou jím nahradit maturitní zkoušku z jazyka (školní část povinné zkoušky), pokud to jejich škola umožní.

 

Termíny zkoušek a registrace

 

11. 12. 2021 C1 Advanced (CAE), Ústí nad Labem, uzávěrka 27.10.2021

11. 12. 2021 B2 First (FCE), Ústí nad Labem, uzávěrka 27.10.2021

11. 12. 2021 B1 Preliminary for Schools (PETfS), Ústí nad Labem, uzávěrka 27.10.2021

11. 12. 2021 A2 Key for Schools (KETfS), Ústí nad Labem, uzávěrka 27.10.2021

 

Všechny další registrační termíny a zkoušková místa naleznete na webových stránkách www.elec.eu.

 

Podrobnosti k jazykovým kurzům, které Vám pomohou s přípravou na další termíny jazykových zkoušek Cambridge English, najdete na našich stránkách v sekci Jazyková škola.

germa@germa.cz +420 604 273 307