Jazyky, které umíme: Turečtina

Jazyk orientu a exotiky. Jazyk, který má za sebou obrovskou minulost.

Turečtina je turkický jazyk náležející do takzvané jihozápadní čili oghuzské (turkmenské) skupiny altajských jazyků. Na turečtinu narazíme v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích Evropské unie. Osmanská turečtina používala až do roku 1928 výhradně turecké osmanské písmo (variantu arabského písma). V roce 1928 byla na popud Kemala Atatürka zavedena latinka.

Mezi turečtinou a jinými oghuzskými jazyky, např. azerštinou, turkmenštinou či kazaštinou, je poměrně vysoká úroveň vzájemné srozumitelnosti. Počet rodilých mluvčích v této podskupině dosahuje 100 milionů a celkový počet mluvčích 125 milionů.

Turečtina se dělí na více dialektů, které se vzájemně málo liší. Spisovný jazyk je přímým pokračováním osmanské turečtiny. Velmi ho ovlivnila arabština a perština. Základem současného spisovného jazyka je dialekt Istanbulu a Ankary.

Turečtina má dva druhy minulých časů. Jeden vyjadřuje děj, jehož byl mluvčí svědkem, a druhý děj, jehož mluvčí přímým svědkem nebyl (jako například v pohádkách).

Pokud potřebujete překlad z turečtiny nebo překlad do turečtiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší překladatelské agentury využilo pro turecké překlady již mnoho spokojených klientů. V tureckém jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady.

germa@germa.cz +420 604 273 307