Jazyky, které umíme: Rumunština

Nejvýchodnější románský jazyk voní nádhernou přírodou a teplým mořem.

Rumunština je nejvýchodnější románský jazyk. Kvůli své geografické izolaci je rumunština pravděpodobně první románský jazyk, který se oddělil od latiny a až do moderní doby nebyl ovlivňován jinými románskými jazyky. Předci Rumunů byli dlouho v těsném styku se Slovany a od nich přejali křesťanství a starobulharský jazyk, který byl až do 18. století oficiálním jazykem církve i státu. Až 20 % slovní zásoby tvoří slovanské výpůjčky. Učebnicovými příklady jsou slova jako prieten „přítel“, da „ano“, prost „hloupý“, bogat „bohatý“ nebo vesel „veselý“.

  Rumunština je oficiální jazyk Rumunska a Moldavské republiky, kde se lze z politických důvodů setkat i s označením moldavština (např. v ústavě, naopak na školním vysvědčení je uvedena rumunština). I podle jednoho z jazykových zákonů je rumunština a moldavština stejný jazyk. Pokud se tedy naučíte rumunsky, umíte i moldavsky. Takže získáte dva jazyky za cenu jednoho! 


  V rumunštině se rozlišují čtyři dialekty: dákorumunský, kterým mluví obyvatelé Rumunska na sever od Dunaje, arumunský, neboli makedorumunský, kterým se mluví v Řecku, Bulharsku nebo Makedonii, meglenorumunský (asi 15000 lidí v řecku) a istrorumunský (přibližně 1000 lidí v chorvatské Istrii). Tři poslední dialekty se od rumunštiny liší tak, že vědci přemýšlí o tom, že by je klasifikovali jako samostatné jazyky.

  Vizuálně rumunštinu snadno identifikujeme podle pěti grafémů, které čeština nezná: î, â, ă, ț, ș. V pravopisu současné rumunštiny převládá fonetický přístup a stejně jako albánština nebo bulharština má rumunština postponovaný člen. Určitý člen tedy nestojí před slovem, ale připojujeme ho na konec slova: prieten „přítel“ – prietenul „ten přítel“.

Pro překlady do rumunštiny nebo z rumunštiny má Agentura GERMA k dispozici zkušené rodilé mluvčí, kteří jsou připraveni na 100% splnit Vaše požadavky. Kontaktujte nás přes náš webový formulář, případně nám napište e-mail nebo zavolejte.

germa@germa.cz +420 604 273 307