Jazyky, které umíme: Němčina

Němčina je naším nejoblíbenějším jazykem. Překlad z němčiny nebo překlad do němčiny je pro nás lahůdkou.

Němčina je západogermánský jazyk, jímž v oblasti střední Evropy mluví přibližně 95 milionů lidí. V němčině se rozlišují tři skupiny nářečí: dolnoněmecké čili Plattdeutsch, středoněmecké a hornoněmecké (jižní Německo a Rakousko). Dnešní spisovný jazyk vznikl na základě hornoněmeckého nářečí Saska a jeho prestižní mluvená podoba se opírá převážně o dolnoněmeckou výslovnost. Psaná němčina je vcelku jednotná. Písemný projev v němčině se zapisuje latinkou se spřežkovým pravopisem. Jednou ze zvláštností je, že podstatná jména se píšou velkými počátečními písmeny. Tento jazyk využívá složeniny ze dvou a více nezávislých slov. V Guinessově knize rekordů je zaznamenáno nejdelší německé slovo „Rechtsschutzversicherungsgesellschaften“, tedy „společnosti s právní ochranou“, které má celkem 39 písmen.

S Germou se domluvíte i v Berlíně


Starší slovní zásoba byla ovlivněna hlavně latinou a románskými jazyky. V moderní době je patrný silný vliv angličtiny. Výpůjček je vcelku značné množství, němčina však k většině přejatých slov má i samotný německý protějšek, většinou složeninu.

Některá německá slova budí dojem neněmeckého, anglického původu, přestože v angličtině neexistují, např. s Handy – mobilní telefon. Ač čistě německá zkrácenina z s Handfernsprecher ("telefon do ruky"), vyslovuje se často anglicky händy.

V oblasti střední Evropy funguje němčina jako mezinárodní jazyk a s německými slovy se setkáváme často i u nás, i když si třeba plně neuvědomujeme. Čeština přejala velké množství německých slov, mnohé z nich pomalu zastarávají, ale jiná jsou v naší mateřštině tak ustálená, že vlastně ani nevíme, že jde o cizí slovo. Příkladem můžou být slova jako barva, dýha, helma, hoblík, klempíř, knedlík, lano, špendlík, šunka, nebo třeba švagr.

  Vzhledem k tomu, že v našem týmu máme rodilou mluvčí, jsou překlady do němčiny a překlady z němčiny jednou z našich oblíbených disciplín. Rádi Vám samozřejmě v tomto jazyce poskytneme i tlumočení, či dokonce asistenci při telefonátu do ciziny. Pokud o překlad do němčiny nebo z němčiny máte zájem, určitě neváhejte a rovnou si ho objednejte přes náš objednávkový formulář. Pokud si nejste jistí, jak objednat, ozvěte se nám! Na našich stránkách si také můžete objednat kurz němčiny, a to nejen přímo v Ústí nad Labem, ale také online. Na naši nabídku se můžete podívat ZDE.


germa@germa.cz +420 604 273 307