Jazyky, které umíme: Lotyština

Lotyšsko je nádherná země. Pobřeží lemují nádherné písčité pláže a ve vnitrozemí se střídají lesy s jezery a řekami.

Lotyština (lotyšsky latviešu valoda) patří, spolu s litevštinou a vymřelou pruštinou, do skupiny baltských jazyků. Je to úřední jazyk Lotyšska, kde jím mluví přibližně 2 milióny lidí. Lotyština je jeden ze dvou posledních živých baltských jazyků patřících k indoevropské jazykové rodině. Lotyšský a litevský jazyk si udržely mnoho rysů prajazyka, ačkoli ve věcech hláskosloví a tvarosloví vykazují mnoho zdokonalení. Baltským jazykům jsou nejvíce příbuzné jazyky slovanské a germánské.

Slovosled v baltských jazycích je volný, nicméně nejčastěji se vyskytuje v pořadí podmět-přísudek-předmět. Značná jednota slovní zásoby baltských jazyků se vysvětluje jejich příslušností k téže skupině, jakož i společnou historií a kontakty. Většinu slovníku tvoří slova indoevropského původu.

Baltské jazyky jsou doplněny slovy slovanského (zejména ruského) a německého původu. Lotyština, na rozdíl od litevštiny, vykazuje větší počet slov z baltofinských jazyků.

Základem spisovné lotyštiny je středolotyšský dialekt, kterým se mluví v centrální části Lotyšska a v blízkosti největších správních a kulturních center. Tento dialekt si zachoval základní charakteristické rysy jazyka, tedy starý systém hlásek a tří intonací a některé staré tvary skloňování.

Lotyština se zapisuje latinkou a v jejím pravopise se uplatňuje 11 diakritických znamének.

Lotyština je jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.

Překlad z lotyštiny nebo do lotyštiny pro Vás Agentura GERMA zhotoví dřív, než přeberete hrách.

Napište nám nebo zavolejte. Jazyky nás baví!

Zdroje: Wikipedie

GENZOR, Jozef. Jazyky světa: historie a současnost. V Brně: Lingea, 2015. ISBN 978-807-5080-615.

germa@germa.cz +420 604 273 307