Jazyky, které umíme: Bulharština

Bulharsko nabízí více než jen nekonečné písečné pláže a bulharština je jedním z nejzajímavějších slovanských jazyků.

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí. Spolu s makedonštinou tvoří východní větev jihoslovanských jazyků. Celkový počet mluvčích se odhaduje na 9 miliónů, z toho 8 miliónů ve vlastním Bulharsku, kde bulharsky jako mateřským jazykem mluví 85 % populace. Kromě Bulharska se bulharsky mluví v sousedních a dalších zemích, kam v minulosti Bulhaři emigrovali: Kanada, Řecko, Maďarsko, Izrael, Severní Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA.

Slovem Bulhaři (българи) se původně označoval národ ze střední Asie, jehož jazyk neměl nic společného se slovanskými jazyky. Bulhaři se v 7. století usadili na Balkáně a byli asimilováni místním slovanským obyvatelstvem; dali mu však své jméno a zanechali stopy jak ve slovní zásobě slovanské bulharštiny, tak v její gramatice.

Hlavní zvláštností gramatické stavby bulharštiny je analytická (předložková) deklinace. Znamená to, že v bulharštině došlo ke ztrátě pádových koncovek. Z původních 7 pádů zůstal pouze tvar nominativu (1. pádu) a vokativu (5. pádu – podobně jako v češtině u podstatných jmen mužského a ženského rodu v jednotném čísle). České pády se pak v bulharštině vyjadřují pomocí předložek. Další zvláštností bulharštiny je postpozitivní člen. Jde o gramatický člen, který se připojuje za příslušný výraz (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovku). Graficky tvoří s daným slovem jednu jednotku (slovo a člen se píše dohromady). Existence členu i jeho realizace v postpozici (podobně jako např. v rumunštině) je jedním z dokladů vzájemného ovlivňování jazyků Balkánského jazykového svazu. Bulharština nepoužívá infinitiv, zato v ní ale existuje rozvinutý systém sloves, kde stále existují čtyři minulé časy, což je jev, který třeba v češtině zanikl již ve středověku. Existují také zvláštní slovesné tvary pro děje, které mluvčí neviděl, slyšel o nich z druhé ruky či má o nich pochybnosti.

Od ostatních slovanských jazyků se bulharština odlišuje výpůjčkami z turečtiny. Mnoho slov proniklo do bulharštiny také z řečtiny a od druhé poloviny 18. století se v Bulharsku uplatňoval také ruský kulturní vliv. Přes ruštinu proniklo do bulharštiny mnoho mezinárodních a západoevropských slov.

Bulharština je úředním jazykem v Bulharsku a jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.

Pokud potřebujete překlad z bulharštiny nebo překlad do bulharštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využily pro bulharské překlady již stovky spokojených klientů. V bulharském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady a tlumočení.

germa@germa.cz +420 604 273 307