Jazyky, které umíme: Angličtina

Angličtina je naším dalším oblíbeným jazykem. Každé pracovní setkání s tímto jazykem je takový malý svátek.

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul od pátého století n. l. na území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě po čínštině a španělštině. Je považována za globální komunikační prostředek i mezi osobami, jejichž rodným jazykem není.

Díky svému rozšíření angličtina ovlivňuje slovní zásobu snad všech světových jazyků, ale i ona samotná prošla vývojem, kdy na ni v průběhu století působila latina, francouzština, nebo třeba řečtina. V dnešní slovní zásobě angličtiny převažují slova negermánského původu a ani dnešní jazyk se nebrání přílivu cizích slov. V češtině, stejně jako v dalších jazycích, tedy anglická slova přibývají. Zajímavé je, že prostřednictvím angličtiny se do našeho mateřského jazyka dostala slova z indiánských, australských nebo třeba indických jazyků. V indiánských jazycích mají svůj původ třeba slova jako: avokádo, čokoláda, hurikán, iglú, kakao, tabák, či pončo.

Pravopis angličtiny je velmi složitý a zakládá se víceméně na pravopise 15. století, i když se od té doby velmi změnila výslovnost. Pravopis každého anglického slova je tedy nutné se, vzdor všem pravidlům, naučit zvlášť.

V angličtině je pevný slovosled, který se obecně dá naznačit jako podmět – přísudek – předmět.

Angličtinu používá kolem 383,2 milionu lidí a pro dalších 640 milionů lidí je to druhý jazyk. V této funkci jde o bezkonkurenčně první místo na světě.

Globální rozšíření angličtiny může za to, že se na světě objevilo mnoho jejích mutací, které jsou směsí anglického a původního jazyka daného národa. Vznikly tak: japlish – japonská angličtina, spanglish – angličtina latinskoamerických přistěhovalců, franglais – francouzská angličtina, swenglish – švédská angličtina.

Naproti tomu výraz Czechglish, který poprvé použil kanadský profesor literatury působící na Masarykově univerzitě Don Sparling, označuje špatnou angličtinu charakteristickou užíváním bohemismů a rozdílnou větnou stavbou. Na Czenglish myslete třeba ve chvílích, kdy ve své angličtině používáte výrazy jako např. „home office“ (v angličtině „work from home“), „e-shop“ („online shop“), „hobby market“ („DIY store/shop“) nebo „shopping park“ („retail park“).

V GERMĚ předáváme každý překlad rodilému mluvčímu cílového jazyka, takže u nás se s Czenglish v překladu do angličtiny nepotkáte. Nabízíme samozřejmě také překlady z angličtiny a v angličtině jsme schopni poskytnout také všechny druhy tlumočení včetně asistence po telefonu.

Pokud máte zájem o překlad z/do angličtiny, můžete využít formulář na našich stránkách, nebo nám prostě napište či zavolejte!

 

Zdroje:                 Wikipedie

GENZOR, Jozef. Jazyky světa: historie a současnost. V Brně: Lingea, 2015. ISBN 978-807-5080-615.

KLÉGR, Aleš a Petr ZIMA. Světem jazyků. Praha: Albatros, 1989.

MASTERS, Tom, Steve FALLON, Vesna MARIC a Daniela ORLANDO. Londýn, průvodce. 2. Praha: Svojtka & Co., 2008. ISBN 9788073528133.


01-web.png
01-web.png

24.3.2021 | png, 540.7 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307