Fráze týdne: an den Bettelstab bringen

Na kolik způsobů se dá zchudnout?

Zatímco němčina si v této frázi vystačí s žebráckou holí, v Čechách máme mnoho pojmenování pro situaci, kdy se někomu nedaří například v podnikání. U nás dokážeme podnik přivést na hunt (mimochodem, zde se bavíme o důlním vozíku), případně na mizinu, nebo dokonce cugrunt, v krajním případě třeba také na buben. Po neslavném podnikání můžeme ale také být plajte. A co je to vlastně ta mizina? Podle jednoho z výkladů je toto slovo odvozeno od čistě českého slovesa „mizet“, které zase souvisí se slovesem míhat se. Co se mihne, objeví se jen nakrátko a pak zmizí. Stejně jako to naše pozemské bohatství.

germa@germa.cz +420 604 273 307