AJ - příprava k maturitě z angličtiny

Kurz je primárně určen pro studenty závěrečných ročníků středních škol. Rozvíjí slovní zásobu ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy a především procvičují komunikativní schopnosti. Hlavní důraz je kladen na témata a problémy, které se objevují během maturitních zkoušek.

Termín kurzu:
04.02.2022 - červen 2022
Datum a čas výuky:
Úterý - 15:00-16:00 hod.
Učebna a lektor:
Vaníčkova 29, Andrea Svobodová
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí
germa@germa.cz +420 604 273 307