Tlumočení

Překladatelská agentura GERMA pro Vás zajistí tlumočníky, kteří mají zkušenosti s veškerými typy tlumočení - od  tlumočení telefonického hovoru, doprovodného tlumočení při návštěvách úřadů a krátkých obchodních poradách, přes prezentace firem, semináře, workshopy, mezinárodní konference až po výjezdy do zahraniční či několikadenní pobyty na veletrzích. Zajistíme také tlumočnickou techniku.

Tlumočnické služby

  • konferenční (konsekutivní) tlumočení - při konsekutivním tlumočení tlumočník přetlumočí vždy kratší úseky řečníkova projevu, řečník tedy musí dělat pauzy a dát prostor tlumočníkovi. Tento typ tlumočení je vhodný pro semináře, workshopy, rozhovory, školení, obchodní jednání. Pro tento typ tlumočení postačuje pro kratší akce jeden tlumočník, při delších konferencích či seminářích, kde je nutno přetlumočit delší odborné příspěvky je vhodné využít dvou tlumočníků, kteří se střídají.
  • simultánní tlumočení - při simultánním tlumočení je projev řečníka tlumočen do cizího jazyka současně. Tento druh tlumočení je vhodný na větší mezinárodní semináře či konference. Použita je při něm tlumočnická technika v podobě tlumočnických kabin, bezdrátového mikrofonu a bezdrátových sluchátek. Protože je tento typ tlumočení velmi náročný, jsou pro něj zapotřebí dva tlumočníci, kteří se střídají. Nezbytné také je, aby tlumočníci měli předem možnost připravit se na obsah jednání či konference.
  • soudní tlumočení - k soudnímu tlumočení je nutno přizvat tlumočníka, který je registrován u příslušného Krajského soudu a bylo mu uděleno oprávnění soudního tlumočníka (vlastní kulaté razítko). Soudní tlumočník je vyžadován u úředních úkonů před soudy, u sňatků, u úkonů konaných u notáře atd.
  • tlumočení v zahraničí
  • tlumočení po telefonu
  • expresní zajištění tlumočníka

Poptávka

Budete-li chtít využít našich služeb, prosíme Vás o včasné kontaktování a specifikaci odborné činnosti, kterou objednáváte. Tím nám umožníte důkladnou přípravu a kvalitní vyřízení Vaší zakázky v  požadovaném termínu.

Poptávka

 

Našimi základními principy jsou přesné dodržení sjednaných termínů a kvalita.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše zakázky přísně respektují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými vám doporučujeme se seznámit.