Překlady se soudním ověřením

Agentura Germa nabízí svým zákazníkům překlady se soudním ověřením

Tento typ překladů využijete pokaždé, když musíte na úřadech dokládat nějaké skutečnosti. Pokud se například ženíte/vdáváte v České republice, ale Váš rodný list byl vystaven v cizině, matriční úřad si vyžádá takzvaný překlad s kulatým razítkem. Ověřené překlady občas vyžadují třeba zaměstnavatelé nebo například pojišťovny a jde typicky o dokumenty, jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd.

Úřední překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů. Při vyhledávání takového překladatele máte v podstatě dvě možnosti. Buď můžete složitě hledat překladatele vlastními silami například na internetu, nebo prostě využijete našich služeb.

Ceník našich služeb si můžete prohlédnout ZDE, případně nám rovnou pošlete EMAIL s Vaším požadavkem.

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. V našem případě pak úřední překlady vážeme trikolórovou šňůrkou, nicméně soudně ověřený překlad může být také například prošit sešívačkou. Vzhledem k tomu, že vázání překladu je neodlučitelné, důrazně doporučujeme pořídit si pro účely úředního překladu místo originálního dokumentu jeho notářsky ověřenou kopii. Tak o svůj původní dokument nepřijdete.

Tlumočnická doložka, která je neodlučitelnou součástí ověřeného překladu, obsahuje potvrzení tlumočníka, že je k vyhotovování ověřených překladů jmenován soudem – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Díky své poloze v Ústí nad Labem dokáže Agentura Germa velice rychle zařídit ověřený překlad v němčině, nicméně ani jazyky jako je třeba rumunština, holandština, dánština, angličtina nebo třeba francouzština pro nás nejsou problémem.

Problémem, zvláště v případě urgentních překladů, může být čas, jelikož žádná z částí procesu překladu nejde vyřídit pouhým emailem. Zákazník musí donést dokument k překladu osobně (případně poslat poštou), překladatel musí obdržet dokument k překladu taktéž osobně a stejným způsobem ho také, se všemi náležitostmi, které jsme popsali výše, vrátit. Služby Agentury Germa Vám v tomto případě ušetří běhání na poštu případně osobní návštěvy překladatelů třeba i v jiném městě.