Překlady

Profesionální překlady provádíme již od roku 1992. Za tuto dobu jsme získali rozsáhlou databázi překladatelů specializujících se překlady různých odborností a korektury textů. Naší silnou stránkou jsou překlady z a do německého jazyka, které jsme schopni vyhotovit ve velmi krátkých časech, neboť v našem firemním týmu je rodilý mluvčí německého jazyka.

Pro naše zákazníky provádíme překlady zejména v těchto oblastech:

 • standardní překlady
 • expresní překlady
 • překlady se soudním ověřením (s "kulatým razítkem")
 • odborné překlady
  • technické překlady (např. překlady manuálů, návodů, dokumentací k zařízením, software...)
  • právní překlady (např. překlady smluv, vyhlášek, norem, úředních dokumentů, formulářů, zadání výběrových řízení...)
  • ekonomické překlady (např. překlady účetních uzávěrek, daňových přiznání, auditorských zpráv...)
  • překlady z oblasti turistického ruchu
 • překlady mezi cizími jazyky - přímé překlady např. mezi angličtinou a  němčinou, angličtinou/němčinou a všemi východoevropskými jazyky atd.
 • vícejazyčné překlady - překlad jednoho textu do mnoha jazyků

Formát překladů

Zpracujeme překlady libovolného formátu (formáty MS Oficce - Word, Excel, Visio, Powerpoint, PDF, QuarXPress, PageMaker, Frame Maker, HTML, InDesign, XML).

Garance kvality překladů

 • překlady vyhotovují rodilí mluvčí a zkušení překladatelé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Práce překladatelů je opakovaně prověřována
 • na překlady využíváme softwarové nástroje na podporu překladu TRADOSTRANZIT. Tyto nástroje se s výhodou uplatní zejména u technických a opakovaných překladů, kde umí díky paměti s již přeloženými texty výrazně zkrátit dobu potřebnou na překlad a výrazně snížit cenu za překlad. Opakující se části překladu jsou účtovány výrazně nižší sazbou. Trados úspěšně používáme zejména na projekty, které realizujeme ve spolupráci s našimi zahraničními partnery.
 • překlady prochází důslednou výstupní kontrolou (zahrnující kontrolu formátu, čísel, úplnosti textu atd.)

Poptávka

Budete-li využít našich služeb, prosíme Vás o včasné kontaktování a specifikaci odborné činnosti, kterou objednáváte. Tím nám umožníte důkladnou přípravu a kvalitní vyřízení Vaší zakázky v požadovaném termínu.

Poptávka

 

Našimi základními principy jsou přesné dodržení sjednaných termínů a kvalita.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše zakázky přísně respektují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými vám doporučujeme se seznámit.