Ceník služeb

Překlad můžeme zpracovat pomocí překladatelských systémů, jako jsou Trados či Transit, které pracují na principu "překladatelské paměti". Tyto nástroje zajistí terminologickou jednotnost rozsáhlejších nebo aktualizovaných textů, rychlejší překladnižší cenu.

Poskytujeme MNOŽSTEVNÍ SLEVY. Neúčtujeme příplatky za odbornost.

Ceny v Kč jsou platné od 1. 1. 2020 a jsou bez DPH 21%!

PŘEKLADY
  Překlad 1 NS 
slovenština 230,-
angličtina, němčina 340,-
ruština, ukrajinština, polština 370,-

španělština, italština, francouzština, maďarština,

rumunština, srbština, chorvatština, holandština

450,-
slovinština 470,-
ostatní jazyky dohodou
Samostatná korektura textu rodilým mluvčím cca 200,- (dle kvality výchozího textu)
Úprava nebo aktualizace u nás zhotoveného překladu 300,-/hod.

Výjimečně jsou účtovány příplatky z důvodu špatné čitelnosti, složité grafické úpravy, náročných rešerší, čtení rukopisů, apod.  

Přijímáme i expresní a velkoobjemové překlady, cena je pak stanovena dohodou. 

Výše uvedené sazby se vztahují na termín zpracování minimálně 2 pracovní dny (bez dne zadání a vyzvednutí) a pro zakázky do 8 normostran za den.

Cena je uvedena v Kč za 1 normostranu (30 řádků po 60 úhozech = 1800 znaků). 

PŘEKLADY S OVĚŘENÍM SOUDEM JMENOVANÝM PŘEKLADATELEM
Cena za doložku:  83 Kč bez DPH/NS k ceně překladu (týká se angličtiny a němčiny). Ostatní jazyky smluvní cena.
TLUMOČENÍ
Němčina, angličtina (ostatní jazyky dohodou) 1 hod.
bez DPH 21%
4 hod.
bez DPH 21%
8 hod.
bez DPH 21%
Informativní (doprovod, prohlídka památek, turistika) 500,- 1950,- 3900,-
Konsekutivní (obchodní jednání, porady) 650,- 2550,- 5100,-
Konferenční (přednášky, semináře). U rozsáhlejších akcí je nutné objednat 2 tlumočníky, kteří se střídají. 800,- 3150,- 6300,-
Simultánní (tlumočení v kabině za použití tlumoč. techniky, odborné přednášky, konference, semináře, valné hromady atp.). Nutno objednat 2 tlumočníky, kteří se střídají. 1200,- 4750,- 9500,-
Soudní (tlumočení u notáře, advokáta, apod.) 700,- 2750,- 5500,-
Ostatní jazyky dohodou
Příplatky: Práce v sobotu 50%, v neděli a o svátcích 100%. Při práci delší než 8 hodin/den účtujeme příplatek 20%. 
Příplatek: Nedodání podkladů k simultánnímu a konferenčnímu tlumočení                                                 150,-
Příplatek: Čas strávený na cestě                                                                                                                                   250,-
Příplatek: Náhrada cestovného (dle způsobu dopravy a vzdálenosti)
E-MAILOVÁ KOMUNIKACE A TELEFONÁTY SE ZAHRANIČÍM

Vyřídíme za Vás, příp. za vaší účasti telefonický rozhovor do zahraničí. Cena: AJ nebo NJ ihned za telefonický poplatek +280,- Kč. Jiné jazyky nutné předem objednat, cena dohodou. Vyřídíme a zprostředkujeme e-mailovou komunikaci mezi Vámi a Vaším zahraničním partnerem. Vyřídíme zprávy určené pro vás, napíšeme dle vašich instrukcí vašemu zahraničnímu partnerovi. Cena dohodou.

Objednávejte on-line nebo telefonicky na číslech: 604 273 307, případně 608 653 650