Připravíme vás na přijímací zkoušky!

18.11.2020
Studium na střední škole přináší mnohá úskalí. Pomůžeme vám s jeho začátkem i ukončením!

 

Připravíme vás na přijímací zkoušky na střední školu i maturitu!

Studium na střední škole přináší mnohá úskalí. Na jedné straně může být komplikované se na vysněnou školu dostat a na stranu druhou může být velký problém takovou školu se složenou maturitní zkouškou úspěšně opustit.

GERMA přináší řešení jak pro budoucí, tak současné středoškoláky. Na důležité zkoušky se můžete připravit s námi pod vedením zkušených učitelů, kteří problematiku přijímacích zkoušek i maturity dopodrobna znají. Od ledna 2021 nabízíme dva nové přípravné kurzy – Přípravný kurz MATURITA a Přípravný kurz PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

 

Přípravný kurz MATURITA je určen pro středoškoláky z maturitních ročníků a studenty nástavbového studia, kteří budou skládat maturitu. Kurz se bude zabývat přípravou na maturitu z českého jazyka, případně anglického, nebo německého jazyka. V současných podmínkách se bude konat online jednou týdně v období od 4. ledna 2021 do 26. dubna 2021. Na zkoušky nebude studenty připravovat další student, ale zkušený učitel, který se v problematice skutečně vyzná a dokáže vysvětlit vše potřebné. Počet studentů v kurzu je omezen, což zajistí i při skupinové výuce individuální přístup, nicméně je možné dohodnout i individuální výuku. Cena kurzu je 2210,- Kč.

Přípravný kurz PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY je určen pro budoucí středoškoláky, kteří si nejsou jistí, jestli u přijímací zkoušky uspějí. Lektoři tohoto kurzu jsou s problematikou přijímacích zkoušek velmi dobře obeznámeni a sledují aktuální trendy. Výuka probíhá za současných podmínek online jednou týdně v období od 4. ledna 2021 do 5. dubna 2021. Cena kurzu je 1820,- Kč.

U obou kurzů nabízí GERMA i možnost individuální výuky v termínech a počtu hodin, který si stanovíte Vy. Cena výuky je v takovém případě 400,- Kč za vyučovací hodinu, která má 60 minut.

Bližší informace o našich kurzech získáte na našem emailu, případně našem telefonním čísle 604 273 307.