Od ručně psaných překladů ke CAT nástrojům

01.08.2019
Na začátku našeho podnikání byla touha zabezpečit rodinu. Dnes se překlady a tlumočením bavíme a doufáme, že je to vidět i na naší práci.

Cesta od ručně psaných překladů až ke CAT nástrojům

Když se zakladatelky Agentury Germa Svatavy Plechačové zeptáte, proč založila jazykovou agenturu, odpoví Vám lapidárně: „Pro peníze.“ Ale nic není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. V období po Sametové revoluci Svatava ztratila kvůli rozdílnému pohledu na ekologii práci na ústeckém magistrátu a se svými školou povinnými dětmi se ve věku 55 let ocitla na životní křižovatce. Protože se nedalo čekat, že by někdo zaměstnal ženu se dvěma ratolestmi, podnikání bylo jasnou volbou.

 

Již od roku 1990 měla Svatava oprávnění k podnikání, jedno z prvních v Ústí nad Labem, a dokonce i malou kancelář v Pařížské ulici, nicméně impulz k tomu, aby se plně spolehla na Germu jako jediný zdroj obživy, přišel až se ztrátou stálé práce. Nešlo vůbec o lehké období, vždyť na počátku 90. let minulého století bylo v plenkách nejen využívání počítačů, ale běžní občané nevlastnili například ani psací stroj a překladatelé odevzdávali svou odvedenou práci v rukopise. I přes počáteční těžkosti, kdy se rodina například musela uchýlit na ubytovnu, se Svatavě podařilo rozjet nejen agenturu zabývající se jazykovými kurzy, překlady a tlumočením, ale také cestovní kancelář, která organizovala zájezdy spojené s vysokohorskou turistikou. Již od roku 1992 si tak Germa zakládá na rychlosti a přesnosti překladů bez zbytečných nákladů. Vždy se snaží najít cestu k tomu, aby byli její zákazníci spokojení. Doba odevzdávání překladů psaných v ruce je již dávno pryč a dnes Germa ke své práci používá nejen počítače, ale i CAT nástroje, tedy počítačem podporované překlady, které snižují náročnost překladů, sjednocují terminologii a v konečném důsledku redukují náklady pro klienty. I v době počítačů má nicméně u překladů vždy poslední slovo člověk.  Ve vedení agentury je již druhá generace majitelů a zakladatelka pomáhá v rozvoji svými cennými radami a občasnými překlady do německého jazyka.

Co Vám může Agentura Germa nabídnout?

Skupinové i individuální jazykové kurzy pro začátečníky až po pokročilé studenty. Více informací ke kurzům najdete zde, kde se můžete také přímo přihlásit.

Překlady, včetně překladů soudních, provádíme ve všech evropských jazycích a nabízíme i několik jazyků mimoevropských. Na překladech spolupracujeme s desítkami překladatelských agentur z Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, nebo USA.

Zprostředkujeme Vám simultánní, konsekutivní i soudní tlumočení.