Běloruština: Pohádka na dobrou noc

29.10.2020
K jazyku patří i kultura lidí, kteří ho používají. Myslíme si, že pohádka je hezký začátek k seznámení s kulturou jednotlivých jazyků.

 

Pohádka o Slunci, Mrazu a Větru

(Bělorusko)

Šli spolu Slunce, Mráz a Vítr a potkali sedláka. Sedlák se uctivě uklonil a šel dál po svém.

„To mě se tak uctivě uklonil,“ řeklo Slunce. „Mne se nejvíc bojí, protože jsem nejmocnější.“

„Mýlíš se, Slunce,“ řekl Mráz. „Nejvíc se bojí mne, a mně se taky tak uctivě klaněl.“

A Vítr řekl:

„Oba se mýlíte. Nejmocnější jsem já, a proto se uklonil mně.“

„Co se budeme hádat,“ řeklo Slunce. „Vraťme se a sedláka se přeptáme.“

Vrátili se a sedláka dohonili.

„Řekni, sedláku,“ zeptalo se Slunce, „komu z nás jsi se tak uctivě poklonil?“

„Poklonil jsem se větru,“ řekl sedlák.

„Větru?“ rozhněvalo se Slunce. „Počkej, já tě spálím!“

„Nic se neboj,“ řekl Vítr. „Zafoukám a ochladím tě.“

„A já na tebe pustím zimu a ty zmrzneš,“ zlobil se Mráz.

„Ani Mrazu se neboj!“ řekl Vítr. „Nebudu foukat a bez Větru Mráz nemá sílu.“

STANOVSKÝ, Vladislav, Jan VLADISLAV a Stanislav KOLÍBAL. Strom pohádek z celého světa. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., 1958. 

Běloruština: Pohádka na dobrou noc