10 mýtů o překladech

14.11.2019
V následujícím článku se seznámíte s 10 nejčastějšími mýty o překladech, kterým byste měli přestat věřit. Jedná se o představy, které jsou nejen nesprávné, ale také nerealistické.

 

 

Pokud chcete spolupracovat s překladatelem nebo tlumočníkem, či se obrátit o pomoc s překladem na jazykovou agenturu, jako je například Agentura Germa, měli byste pochopit, že žádná z následujících tezí neodpovídá pravdě.

  • Překladatelé a tlumočníci dělají tu samou věc.
  • Překlad znamená jen záměnu slov z jednoho jazyka do druhého.
  • Bilingvní lidé mohou být překladatelé a tlumočníci.
  • Strojové překlady překonávají lidské překladatele.
  • Potřeba překladů klesá.
  • Překladatelé a tlumočníci mohou překládat ve všech oborech.
  • Překladatelé a tlumočníci pracují ve více než dvou jazycích.
  • Překladatelé nepotřebují chápat, o co v překladu jde.
  • Překladatelé a tlumočníci se nemusí vyznat v kultuře cílového jazyka.
  • Překlad se dá udělat zdarma.

V následujících řádcích si podrobně vysvětlíme, proč jsou výše uvedené mýty nerealistické.

Překladatelé a tlumočníci dělají tu samou věc

Překládání a tlumočení jsou dva naprosto rozdílné procesy, které vyžadují rozdílné vzdělání, znalosti a schopnosti. Překlad je psaný převod jakéhokoliv textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového. Na druhou stranu tlumočení je přenos verbálního vyjádření a jazykových projevů z jednoho jazyka do druhého v reálném čase a obyčejně také simultánně.

Překlad znamená jen záměnu slov z jednoho jazyka do druhého

Mnoho lidí stále věří, že jazykový překlad je pouze převod textu z jednoho jazyka do druhého způsobem „slovo od slova“. Každý jazyk má ale rozdílnou slovní zásobu, gramatiku a větnou strukturu, a proto ti, kteří poskytují překladatelské služby, musí znát jak zdrojový, tak cílový jazyk a překládat ne slova, ale smysl vět. V jednotlivých jazycích mohou být slova nebo fráze, které nemají v jiném jazyce odpovídající ekvivalent, a proto je důležité převádět právě význam a ne jen mechanicky překládat slova.

Bilingvní lidé mohou být překladatelé a tlumočníci

K práci překladatele nebo tlumočníka je samozřejmě potřeba znát jeden nebo více cizích jazyků, nicméně to samo o sobě nestačí k poskytování profesionálních služeb v oblasti překladů a tlumočení. Profesionálové by měli mít náležité vzdělání, pravidelně se školit, skvěle ovládat oba jazyky slovem i písmem a mít přehled o těch nejlepších postupech v oblasti překladů/tlumočení tak, aby mohli efektivně poskytovat své služby. K poskytování kvalitních služeb je také potřeba mít vhled do předmětu překladu.

Strojové překlady překonávají lidské překladatele

I když se strojové překlady velice rychle zlepšují, nikdy nepřekonají lidské překladatele. Vůbec nezáleží na tom, jak chytrý je váš nástroj využívající strojového překladu, protože výsledky nebudou nikdy perfektní. Kvalitní překlad vyžaduje znalost oboru, o kterém pojednává zdrojový text, pochopení kulturního kontextu a mnoho dalších detailů, které stroje nejsou schopné vnímat. Strojové překlady mohou poskytnout skvělé pracovní verze překladů, které ale musí zkontrolovat a upravit profesionální překladatelé. V případě, že je potřeba přeložit nějaký důležitý text nebo dokument, kvalitní práci mohou odvést pouze kvalifikovaní experti.

Potřeba překladů klesá

Lidé si myslí, že díky rozvoji efektivního strojového překladu bude potřeba překladů klesat, ale ve skutečnosti se očekává úplně opačný vývoj. Do roku 2020 vzroste trh s překlady o 42%. Celý překladatelský průmysl bude pokračovat v růstu a poptávka po kvalifikovaných profesionálních překladatelích a tlumočnících bude vždy vysoká.

Překladatelé a tlumočníci mohou překládat ve všech oborech

Proces překládání je únavná a časově náročná práce, který vyžaduje specializované znalosti. Překladatelé, kteří jsou schopní dodat kvalitní překlad, se obyčejně orientují pouze v úzce specializovaném oboru nebo oborech příbuzných. Právní, lékařské nebo ekonomické texty se pohybují v naprosto odlišných profesních oborech, a proto jsou k jejich překladu potřební profesionálové, kteří se vyznají ve stovkách termínů a žargonu každého takového oboru.

Překladatelé a tlumočníci pracují ve více než dvou jazycích

Určité množství jazykových profesionálů skutečně umí pracovat ve dvou a více jazycích. Není to nicméně běžné, protože k poskytnutí kvalitních překladatelských nebo tlumočnických služeb je vyžadována skvělá znalost jak cílového tak zdrojového jazyka. Pokud uvážíme hloubku lingvistické a kulturní znalosti potřebné pro takovou práci, je jasné, že překladatelé a tlumočníci obyčejně pracují jen ve dvou jazycích.

Překladatelé nepotřebují chápat, o co v překladu jde

Bez znalosti předmětu překladu není prakticky možné vytvořit kvalitní překlad. K tomu, aby lidé překládaný text pochopili, nestačí jen převést slova z jednoho jazyka do druhého. Překládané texty často obsahují profesní nebo kulturní nuance, které se mohou při neprofesionálním překladu lehce ztratit. Profesionální překladatel musí znát koncepty a názvosloví oboru, kterému se věnuje, tak, aby mohl čtenářům nebo posluchačům vysvětlit i ty nejmenší detaily.

Překladatelé a tlumočníci se nemusí vyznat v kultuře cílového jazyka

Kultura je neodlučitelnou částí každého jazyka a pro kvalitní překlad nebo tlumočnické služby je nutné znát kulturu cílového jazyka. K převodu významu z jednoho jazyka do druhého je naprosto nutné znát národní historii, svátky, nejrůznější idiomy, či kulturní zvláštnosti.

Překlad se dá udělat zdarma

Na webu najdete mnoho nástrojů, které jsou schopné převést krátké fráze nebo části textu z jednoho jazyka do druhého. Takové služby jsou zcela zdarma, ale v případě, že chcete získat opravdu kvalitní překlad, měli byste se obrátit na profesionální překladatele. A to již vyžaduje nějaké náklady.

Několik myšlenek nakonec

Jak jste mohli vidět a číst v předchozích řádcích, mezi lidmi koluje spousta mýtů a falešných představ o profesionálních překladatelích a tlumočnících. Překladatelé a tlumočníci jsou kvalifikovaní odborníci s náležitým vzděláním, zkušenostmi, certifikáty a hlubokou znalostí jazyka ane každý může poskytovat skutečně kvalitní překladatelské a tlumočnické služby. Tento článek snad vyvrátil ty nejběžnější mýty a doufáme, že Vám pomohl trochu lépe pochopit podstatu oboru. Třeba Vám také pomůže navázat efektivní a důvěryhodnou komunikaci s experty v oblasti překladů a tlumočnictví tak, abyste získali ty nejlepší možné výsledky.