Základy podnikání

Kurz poskytne účastníkům informace potřebné do začátku podnikatelské činnosti. Jeho absolventi se orientují v potřebných základních právních normách, mají základní přehled o daňových systémech a daňových povinnostech, znají své povinnosti týkající se sociálního a zdravotního pojištění, vědí, jak založit živnost, znají základní bankovní produkty a možnosti financování. V kurzu se naučí, jak si připravit podnikatelský plán, získají základní znalosti z oblasti prodeje, marketingu a pravidel komunikace. Umí obsluhovat PC, používat základní programy MS Office (Word, Excel, PPT) a využívat internet (e-mail, www prezentace, vyhledávání informací).

Náplň kurzu

  • základní právní normy
  • finance v podnikání
  • manažerské a podnikatelské dovednosti
  • komunikační dovednosti
  • marketing a prezentace
  • informační technologie
  • BOZP

Celkový počet hodin: 122