Samostatný pracovník cestovního ruchu s jazykovou přípravou

Kurz je určen pro zájemce o práci v cestovním ruchu a v oblasti volného času a rekreace. Absolventi naleznou uplatnění jako zaměstnanci cestovních kanceláří, hotelů, dopravních organizací, jako delegáti v zahraničí, pracovníci informačních center a zaměstnanci ve veřejné správě pro oblast cestovního ruchu. Kurz je vhodný i pro podnikatele v cestovním ruchu. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci (podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb.), které lze použít také jako podklad pro vydání živnostenského listu v oblasti cestovního ruchu.

Náplň kurzu

  • ekonomika cestovního ruchu (organizace cest. ruchu v ČR, CK a CA, marketing v cest. ruchu, právní úpravy)
  • geografie cestovního ruchu (zaměření na regionální cestovní ruch)
  • historie pro cestovní ruch (základní pojmy z historie umění, pamětihodnosti ČR a EU)
  • techniky a služby cestovního ruchu (přehled služeb v cestovním ruchu, související právní předpisy)
  • informační technologie v cestovním ruchu (informační systémy, využití internetu, elektronická komunikace)
  • psychologie a metodika práce pracovníka v cestovním ruchu
  • jazyková výuka (německý či anglický jazyk)
  • praktická příprava (vypracování cestovního plánu, kalkulace pobytů, řešení mimořádných situací)

Celkový počet hodin výuky: 241