Pracovník cestovní kanceláře

Kurz je určen pro zájemce o práci v cestovní kanceláři. Během kurzu studenti získají základní přehled z oblasti ekonomiky, geografie a historie pro cestovní ruch. Naučí se, jak poskytovat informace o zájezdech, jaké jsou služby v cestovním ruchu, získají informace o turistických regionech v ČR. Dále se po absolvování kurzu budou orientovat v základních právních předpisech souvisejících s poskytováním služeb v cestovním ruchu, naučí se využívat informační technologie v oblasti CR a také budou zvládat základní dovednosti sociální komunikace, vedení skupiny a řešení mimořádných situací.

Náplň kurzu

  • ekonomika cestovního ruchu
  • geografie cestovního ruchu
  • historie pro cestovní ruch
  • služby v cestovním ruchu
  • provoz cestovní kanceláře a náplň práce v CK
  • informační technologie v cestovním ruchu
  • psychologie a metodika práce pracovníka v cestovní kanceláři
  • BOZP
  • praktická příprava

Celkový počet hodin: 137