Personalista s jazykovou přípravou

Kurz je určen pro zájemce o práci v personálním či mzdovém oddělení. Absolventi kurzu se orientují v základních předpisech pracovního práva, ve mzdových systémech a předpisech, mají informace o předpisech týkajících se ochrany osobních údajů. Dále umí vést personální agendu a pracovat s výpočetní technikou, konkrétně s aplikacemi MS Office (Word a Excel). Absolventi kurzu umí aktivně používat cizí jazyk v běžné komunikaci se zahraničními partnery, a to písmem i slovem.

Náplň kurzu

  • pracovní právo
  • mzdové systémy a předpisy
  • vedení personální agendy
  • zákon o ochraně osobních dat
  • informační technologie v práci personalisty
  • psychologie v práci personalisty
  • jazyková příprava

Celkový počet hodin: 205