Motivační kurz - Sociálně komunikační kompetence

Rozvoj osobních dovedností nezbytných pro uplatnění na pracovním trhu, zvýšení motivace k získání a udržení zaměstnání, pro další vzdělávání a profesní rozvoj.

Osnova kurzu:

  1. Komunikace (20 hodin)
  2. Sebeprezentace: (20 hodin)
  3. Motivace (10 hodin)
  4. Efektivní práce (20 hodin)
  5. Sebepoznání (10 hodin)
  6. Zvládání konfliktů (10 hodin)
  7. Finanční plánování (10 hodin)

Metody výuky:

přednáška, seminář, praktická cvičení, nácvik rolí, možnost videotréninku.

Celkový počet hodin: 100