NJ - Začátečníci

12.10.2018
NJ - Začátečníci

Termín: 9.10.2018

Den výuky: úterý

Čas výuky: 17.30-19.00 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Ideální a velmi efektivní kurz určený začátečníkům. Je orientován především na mluvené situace a postupně buduje sebedůvěru v porozumění a v používání jazyka.Vstupní znalosti: žádné nebo minimální
Probíraná gramatika:Postavení slovesa ve větě tázací, rozkazovací, oznamovací, přivlastňovací zájmena (mein, dein) ,číslovky 1-100, hodiny , časování pravidelných a nepravidelných sloves , skloňování podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen , předložky se 3.p, se 4.p a 3+4 p. , perfektum, preteritum (haben, sein) ,člen určitý a neurčitý a použití, zápor, odlučitelné a neodlučitelné předpony

Začátek kurzu: 9.10.2018
Konec kurzu: 31.5.2019

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch I.

Cena: 2560,-/pololetí Kč

Objednat