NJ - Začátečníci

12.10.2018
NJ - Začátečníci

Termín: dle počtu uchazečů

Den výuky: středa

Čas výuky: 17:00-18:30

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Ideální a velmi efektivní kurz určený začátečníkům. Je orientován především na mluvené
situace a postupně buduje sebedůvěru v porozumění a v používání jazyka.
Vstupní znalosti: žádné nebo minimální
Probíraná gramatika:
 Postavení slovesa ve větě tázací, rozkazovací, oznamovací, přivlastňovací zájmena
(mein, dein)
 Číslovky 1-100
 Hodiny
 Časování pravidelných a nepravidelných sloves
 Skloňování podstatných jmen
 Množné číslo podstatných jmen
 Předložky se 3.p, se 4.p a 3+4 p.
 Perfektum
 Preteritum (haben, sein)
 Člen určitý a neurčitý a použití
 Zápor
 Odlučitelné a neodlučitelné předpony

Začátek kurzu: říjen 2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch I.

Cena: 2520,- Kč/pololetí

Objednat