NJ - Velmi pokročilí - konverzace B2

18.09.2019
Konverzace

Termín: 21.09.2020

Den výuky: pondělí

Čas výuky: 16.00-17.30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna: Vaníčkova 29

Lektor: Mgr. Lucie Secká

Podrobnosti: Tento stupeň je určený pokročilým studentům, kteří již mají zvládnutý celý gramatický aparát. Opakuje, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu na základě textů a cvičení, ve kterých je obsažen a zopakován celý gramatický systém jazyka.

Začátek kurzu: 21.09.2020
Konec kurzu: červen 2021

Učebnice:

Cena: 2520,-Kč/pololetí 

Objednat