NJ - Velmi pokročilí - konverzace B2

18.09.2019
NJ - Velmi pokročilí - konverzace B2

Termín: dle zájmu uchazečů

Den výuky: čtvrtek

Čas výuky: 16.00-17.30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: 

Podrobnosti: Tento stupeň je určený pokročilým studentům, kteří již mají zvládnutý celý gramatický aparát. Opakuje, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu na základě textů a cvičení, ve kterých je obsažen a zopakován celý gramatický systém jazyka.

Začátek kurzu: listopad 2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice: Konverzace

Cena: 2520,-Kč/pololetí