NJ – Pokročilý začátečník A1/A2

12.10.2018
Uživatel základů jazyka

Termín: 22.09.2020

Den výuky: úterý

Čas výuky: 18.00-19.30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna: Vaníčkova 29

Lektor: Mgr. Lenka Krsková

Podrobnosti: 

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit.

Začátek kurzu: 22.09.2020
Konec kurzu: červen 2021

Učebnice:

Cena: 2520,- Kč/pololetí

Objednat