NJ – Mírně pokročilí – konverzace – B1

12.10.2018
NJ – Mírně pokročilí – konverzace – B1

Termín: 1.10.2018

Den výuky: pondělí

Čas výuky: 16.00-17.30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Začátek kurzu: 1.10.2018
Konec kurzu: 31.5.2019

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch?

Cena: 2560,-/pololetí Kč

Objednat