NJ – Mírně pokročilí

12.10.2018
NJ – Mírně pokročilí – konverzace – B1

Termín: zahájení dle zájmu uchazečů

Den výuky: čtvrtek

Čas výuky: 17.30-19.00 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: Michele Daniele Bontempo

Podrobnosti: Kurzy jsou koncipovány pro mírně pokročilé studenty se základní znalostí jazyka, kteří si potřebují zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Témata rozvíjejí a zdokona­lují schopnost dorozumět se. V tomto kurzu je dokončen základní systém gramatiky.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Začátek kurzu: listopad 2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch?

Cena: 2520,- Kč/pololetí

Objednat