NJ - Pokročilý začátečník

30.08.2018
NJ - Konverzace-velmi pokročilí B2

Termín: 29.10.2019

Den výuky: úterý

Čas výuky: 17.30-19.00 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: Lenka Krsková

Podrobnosti: Kurzy jsou koncipovány pro mírně pokročilé studenty se základní znalostí jazyka, kteří si potřebují zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Témata rozvíjejí a zdokona­lují schopnost dorozumět se. V tomto kurzu je dokončen základní systém gramatiky.

Vstupní znalosti: přibližně v rozsahu kurzu pro začátečníky (Postavení slovesa ve větě tázací, rozkazovací, oznamovací, přivlastňovací zájmena (mein, dein) ,Číslovky 1-100, Hodiny, Časování pravidelných a nepravidelných sloves ,Skloňování podstatných jmen, Množné číslo podstatných jmen, Předložky se 3.p, se 4.p a 3+4 p., Člen určitý a neurčitý a použití, ,Zápor, Odlučitelné a neodlučitelné předpony)

Začátek kurzu 29.10.2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice: Konverzace

Cena: 2520,-Kč/pololetí 

Objednat