NJ - Konverzace – velmi pokročilí B2

30.08.2018
NJ - Konverzace-velmi pokročilí B2

Termín: 3.10.2018

Den výuky: středa

Čas výuky: 17.40-19.10 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Tento stupeň je určený pokročilým studentům, kteří již mají zvládnutý celý gramatický aparát. Opakuje, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu na základě textů a cvičení, ve kterých je obsažen a zopakován celý gramatický systém jazyka.

Začátek kurzu 3.10.2018
Konec kurzu: 31.5.2019

Učebnice: Konverzace

Cena: 2240,-Kč /pololetí 

Objednat