NJ - Mírně pokročilý B1/B2

30.08.2020
Samostatný uživatel

Termín: 21.09.2020

Den výuky: pondělí

Čas výuky: 17.30-19.00 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna: Vaníčkova 29

Lektor: Mgr. Lucie Secká

Podrobnosti: Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 

Začátek kurzu 21.09.2020
Konec kurzu: červen 2021

Učebnice:

Cena: 2520,-Kč/pololetí 

Objednat