AJ - Pokročilý začátečník A1/A2

30.08.2018
AJ - Středně pokročilý – konverzace - Intermediate (B 1)

Termín: 4.11.2019

Den výuky: pondělí

Čas výuky: 17.30-19.00 hod.

Délka trvání:  2 vyuč. hod.

Učebna:

Lektor: Mgr. Lenka Rösslerová

Podrobnosti:

Rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.
 

Začátek kurzu: 4.11. 2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice:

Cena: 2520,- Kč/pololetí

Objednat