AJ - Středně pokročilý – konverzace - Intermediate (B 1)

30.08.2018
AJ - Středně pokročilý – konverzace - Intermediate (B 1)

Termín: 4.10.2018

Den výuky: čtvrtek

Čas výuky: 17.30-19.10 hod.

Délka trvání:  2 vyuč. hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.
 

Začátek kurzu: 4.10.2018
Konec kurzu: 31.5.2019

Učebnice:

Cena: 2560,- Kč

Objednat