AJ - Mírně pokročilý A2/B1 - pre-intermediate

12.10.2018
AJ - Mírně pokročilý A2/B1

Termín: 23.09.2020

Den výuky: středa

Čas výuky: 16.00-17.30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna: Vaníčkova 29

Lektor: Mgr. Martin Bartoníček

Podrobnosti:

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.

Začátek kurzu: 23.09.2020
Konec kurzu: červen 2021

Učebnice: Straightforward Intermediate , New Headway Intermediate

Cena: 2520,- Kč/pololetí 

Objednat