AJ - Mírně pokročilí A2

12.10.2018
AJ - Mírně pokročilí A2

Termín: 31.10.2019

Den výuky: čtvrtek

Čas výuky: 16.45-18.15 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: Mgr. Martin Bartoníček

Podrobnosti:

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.
 

Začátek kurzu: 31.10.2019
Konec kurzu: červen 2020

Učebnice: Straightforwart Intermediate , New Headway Intermediate

Cena: 2520,- Kč/pololetí 

Objednat