Projektové řízení

Cíl kurzu:

Získat orientaci v problematice řízení projektů a dovednosti umožňující efektivně zjednodušit proces plánování, sledovat realizaci a udržet si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů.
Součástí kurzu je samostatná práce účastníků, prosazování názorů a zavedení pořádku do řízení projektů.

Osnova kurzu:

  • Základní pojmy projektového řízení
  • Organizace projektu
  • Lidský faktor v projektovém řízení, řízení projektového týmu, tvorba rozpočtu, marketing projektu, získávání podpory projektu
  • Životní cyklus projektu, analýza a koncepce, plánování, realizace, ukončení, vyhodnocení
  • Nástroje projektového řízení
  • Realizace projektu
  • Požadavky jakosti v projektovém řízení
  • Řízení rizik (risk management)

Součástí kurzu je řada praktických cvičení (správná struktura projektového řízení, zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuse, odůvodnění projektu metodou SPIN, skupinová práce na případové studii zavedení nového produktu na trh).