Prodejní dovednosti

Nevhodné vedení obchodního rozhovoru může být důvodem zbytečných ztrát a podstatně snižovat efektivitu práce obchodníků. Chcete-li být o několik kroků před konkurencí, osvojte si prodejní dovednosti, které pozitivně ovlivní Vaše pracovní výsledky.

Osnova kurzu:

  • Postoje a přístupy profesionálního prodejce, sebejistota a suverenita
  • Získávání informací, strukturovaný prodej, navázání vztahu
  • První dojem, zjištění potřeb
  • Efektivní vedení prodejního hovoru, řízení hovoru formou otázek
  • Techniky aktivního naslouchání
  • Nabídka řešení, prezentace řešení, argumentace
  • Znaky a výhody, prodej užitku, uzavření obchodu

Cíl kurzu:

Zprofesionalizovat obchodní postupy, vybavit prodejce nástroji k aktivnímu vedení prodejního rozhovoru, naučit se rozpoznat a pružně reagovat na nákupní signály a potřeby klienta, profesionálně zvládnout námitky a argumentační techniky.