Prezentační dovednosti

O úspěchu často nerozhodují jen dobré pracovní výsledky či správné nápady, ale zejména také schopnost tyto výsledky, myšlenky, návrhy či sebe sama prezentovat. Chcete-li být úspěšní, chcete-li zajistit, aby právě Vaše informace byly přijaty správně, je tou nejlepší cestou k tomu zdokonalení Vašich prezentačních dovedností.

Osnova kurzu:

  • Příprava prezentace, její struktura, základy prezentačních technik
  • Příprava na vystoupení, oživení prezentace, vizuální stránka prezentace
  • Verbální komunikace
  • Neverbální komunikace, gestikulace, oční kontakt, postoj
  • Řešení otázek, argumenty, námitky, strategie
  • Zvládání trémy a nestandardních situací

Cíl kurzu:

Získat a zdokonalit praktické dovednosti pro přesvědčivou prezentaci a efektivní vystoupení na veřejnosti, posílit statut a jistotu prezentující osoby.