Přesvědčivá argumentace

Důležitým faktorem úspěchu je také schopnost zaujmout, přesvědčit, podložit své návrhy cílenými argumenty. Chcete-li být úspěšní, musíte umět jasně říkat, co od druhých žádáte a co jim nabízíte.

Osnova kurzu:

  • Posílení sebedůvěry, jak se vyjadřovat kvalitně a s jistotou
  • Psychologický odhad oponenta, umění správné formulace myšlenek
  • Pohotová rétorika - pohotovost reakcí, logické a přesvědčivé odpovědi na dotazy
  • Přesvědčivá argumentace
  • Techniky vyvracení argumentů a přesvědčování, odhad silných a slabých argumentů
  • Zvládání námitek a reakce na námitky
  • Řečnické triky a protitriky, manipulace a kontramanipulace
  • Schopnost zvládat nestandardní situace

Cíl kurzu

Získání komunikačních a argumentačních dovedností, obratného a  pohotového vyjadřování, řečnického zvládání publika v rozdílných situacích.