Efektivní vyjednávání

Naučte se dobře a efektivně vyjednávat, dosáhnout svých cílů podstatně efektivněji a rychleji a vyvarovat se zbytečným ústupkům a konfliktům. Výsledkem pak budou lepší smluvní podmínky, vyšší ziskovost prodeje, výhodnější podmínky s dodavateli.

Cíl kurzu:

Získání a rozvíjení praktických dovedností pro vyjednávání; zvýšení jistoty a sebedůvěry v jednání při prosazování svých rozhodnutí, nalézání oboustranně výhodných řešení.

Osnova kurzu:

  • Příprava na vyjednávání, struktura, praktické tipy
  • Stanovení vyjednávacích limitů a strategií
  • Zjišťování reálných vyjednávacích limitů druhé strany a správný odhad partnera
  • Efektivní vyjednávací strategie pro různé situace
  • Proces vyjednávání, jednotlivé fáze a jejich specifika
  • Řešení konfliktních momentů ve vyjednávání jako způsob, ve kterém jde o výsledek, ale i o dobrý vztah zúčastněných stran
  • Manipulativní praktiky ve vyjednávání a obrana proti nim
  • Specifika vyjednávání s podřízenými
  • Vyjednávání s různými problematickými typy osob